RELAXIT – ДОЗИРОВКА

ДОЗИРОВКА ЗА РАЗМЕКВАНЕ НА ВТВЪРДЕНИТЕ ИЗПРАЖНЕНИЯ И ПОДПОМАГАНЕ ДЕФЕКАЦИЯТА

При деца под 1 година

1/2 мини клизма (2.5мл = едно стискане на тубичката) ЕДИН път на ден е достатъчно. В ректума се вкарва само половината от дължината на накрайника.

При деца под 3 години

ЕДНА мини клизма (5мл = две стискания на тубичката) ЕДИН път на ден е достатъчно. В ректума се вкарва само половината от дължината на накрайника.

При възрастни и деца (над 3 години)

ЕДНА мини клизма (5мл = две стискания на тубичката) ЕДИН път на ден е достатъчно. Допуска се при по-тежки случаи при възрастни и повторна апликация, но не повече от две мини клизми на ден.

tubichka

ВАЖНО!!!

Употребата или апликацията на миниклизмата при възрастни е идентична с тази при деца. Апликацията на миниклизмата при деца да се извършава само от възрастен. Не се допуска употребата на миниклизмата от деца.