Научни доказателства

При запек - Осмофорс Лакс Г за деца - МИКРО КЛИЗМА срещу запек за бебета и деца

Микро клизма за ректална употреба

Глицеролът е ефективен и с добра толерантност за положително повлияване на остър и хроничен запек (констипация) при деца и възрастни (NICE, ESPGHAN & NACPGHAN) 4,9-11

Комбинираните микро клизми с глицерол, хидратиращи агенти и емолиенти с натурален произход, предписвани в правилната доза са ефективно решение при спешни и хронични състояния на запек. Глицеролът, приложен ректално действа в рамките на до макс. 45 минути след апликация, а микро клизмата допълнително стимулира ректума, което води до бърза дефекация.4,7-9
NICE гайдлайн за позитивно повлияване на запек при деца (4)
Глицерол – един от най-подходящите препрати за терапия и положително повлияване на запек при деца.
ДЕЦА ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ ХРОНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
Пръв избор –
осмотични лаксативи
Полиетилен гликол ректално или
орално*
PEG 4000 ректално, но не повече
от 7 последователни дни; орално*
  Глицерол ректално като микро
клизма или супозитории**
Глицерол ректално като микро клизма, но
не повече от 30 последователни дни
  Лактулоза орално Лактулоза орално; Фибри, Сорбитол

Други препарати на избор и
съобразени с възрастта
и състоянието** 4


Сорбитол, Бизакодил, Натриев
фосфат, Натриев докузат,
Минерлни масла – ректално


Сорбитол, Бизакодил, Натриев фосфат,
Натриев докузат, Минерални масла, Фито
продукти, Фибри

Забележка: осмотичните лаксативи се употребяват след установяване на неналичие на непоносимост или алергия към някоя от съставките. Ако изпражненията са много твърди, може да се предпишат няколко вида лаксативи, като се съблюдават възможностите за тяхното комбиниране. Използването на фосфат съдържащи клизми да става само в амбулаторна обстановка. При дозировката да се следва инструкцията на производителя
* орално при деца над 6 месеца
** съществува риск от неправилно поставяне на супозиторите

American Academy of Family Physicians ААFP

(Американската академия на семейните лекари), Evaluation and Treatment of Constipation in Infants and Children(13) определя oсмотичните лаксативи като средства от 1-ви ред при вземането на решение за положителното повлияване на запек. Гаранция за успех е тяхната употреба чрез микро клизма. Това е в сила, както за спешни, така и за хронични състояния.

130 000 Family Physicians in
the USA said „YES” to Glycerol micro enema for constipation management in children

Глицериновите микро клизми имат своето място в спешната медицина

след поствянене на правилната диагноза и правилно апликация(14)

Дизайн: 1076 пациента 2-8 години, посетили центъра по Спешна медицина
в рамките на 2 години. 998 завършили наблюдението. Разделени в 2 групи:
А (446 микро клизми с глицерин, с правилна диагноза и апликирани по правилата)
B (552 микро клизми с глицерин, обща диагноза и неясна апликация на клизмата)

В група A случаите на дефекация са 90%, в група Б – 25%. В допълнение са намалени случаите на регистриране на болка, повръщане и дискомфорт, като такива са регистрирани при < 2% от пациентите в група А

Извод: неспецифична коремна болка и остър гастроентерит, не винаги са основание за предписване използването на клизма. Правилната диагноза, коректното поставяне на клизмата, елиминиране на стресовите фактори и поддържане на добри манипулативни умения на персонала са гаранция за успех. Важно е винаги да се съблюдава правилното приложение на микро клизмата. Микро клизмата допълнително стимулира ректума и улеснява изхождането. Подходяща е за използване с добра поносимост и ефективност в домашни условия, в обичайната лекарска практика, а също и в спешната медицина.(14-16)

През 2020 Best practice Journal – издание на центъра за застъпничество за добри медицински практики в сътрудничество с Кралски колеж по обща медицина, Колежа за медицински сестри и Фармацевтичната асоциация на Нова Зеландия в своя статия „Констипация. Основни точки“ определя глицериновите микро клизми като удачното средство за облекчаване състоянията на остър запек при деца < 1 г.

Микро клизма OSMOFORCE LAX G:

Размеква бързо втвърдените изпражнения при запек
Стимулира ректума
Без дразнене и опасност от привикване
Лесна апликация

Микро клизма Осмофорс лакс Г при запек. Osmoforce LAX G е Микро клизма за ректална употреба при бебета и деца.

*за бебета и малки деца под формата на разтвор в микро клизма, според Американската академия на семейните лекари (AAFP)

Osmoforce LAX G е Микро клизма за ректална употреба при бебета и деца при запек

Микро клизма OSMOFORCE LAX G:

Размеква бързо втвърдените изпражнения при запек
Стимулира ректума
Без дразнене и опасност от привикване
Лесна апликация

Микро клизма Осмофорс лакс Г при запек за бебета и деца

*за бебета и малки деца под формата на разтвор в микро клизма, според Американската академия на семейните лекари (AAFP)